Conditiescore koe


Een uitgebalanceerd rantsoen is de basis voor een goede productie. In de praktijk wijkt de voeropname van koeien vaak af van het optimum, met soms vervelende gevolgen. Het best verloopt de overgang van droogstand naar lactatie zonder problemen. Helaas zal dit nooit zo zijn, maar het is goed mogelijk. Aan de nageboorte blijven staan. Iedere veehouder kent dit probleem: de vruchtvliezen komen na het afkalven niet vlot.

staan. Ook bij laag-normale calciumgehaltes (de koe staat dan nog wel komt de nageboorte vaak te traag. Behandeling Breng bij de dieren die aan de nageboorte staan een nageboorte-capsule. Maak het achterstel van het dier schoon. Trek niet aan de vliezen, dit kan de baarmoederwand beschadigen. Controleer de temperatuur van het dier gedurende 3 dagen. Heeft het dier koorts, dan kunt u de behandeling uitbreiden door ook antibiotica in de nek te spuiten en eventueel een pijnstiller. Zie ook het Bedrijfs Behandel Plan).

In de laatste 3 weken van de droogstand geeft touwtje u een energierijk rantsoen. Voer de gehele droogstand mineralen bij. Met name vit E/se is erg belangrijk om problemen met aan de nageboorte blijven staan te voorkomen. Dagelijks heeft een dier ie nodig, waarvan er ong 1000 ie met een mineralenmengsel verstrekt kunnen worden. Dieren die te ruim in conditie zijn, hebben meer problemen met afkalven en meer kans op melkziekte. Probeer de dieren met een conditiescore.5 af te laten kalven 2) Stress rondom afkalven Stress moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Haal het dier enkele uren voor het afkalven naar de afkalfstal. Zorg dat de koe contact houdt met de rest van het koppel. 3) Hygiene rondom afkalven de afkalfstal dient schoon te zijn en voorzien van schoon stro. Maak het achterstel van de koe schoon met lauw water en een desinfecteermiddel. Indien u hulp moet verrichten, zorg dan voor schone handen en armen.

Koeien liegen niet


Aan de nageboorte blijven staan, iedere veehouder kent dit probleem: de vruchtvliezen komen na het afkalven niet vlot. Duurt dit langer dan 12 uur, spreken we van aan de nageboorte blijven staan. Niet alleen lopen de koeien nog dagen avonds rond met een vieze, stinkende streng uit de vulva, het beïnvloed ook de vruchtbaarheid negatief. Veel dieren blijven als de nageboorte er uiteindelijk afkomt, nog lang navuilen en moeten met antibiotica behandeld worden vrouw (chronische endometritis/witvuilen). Bovendien kunnen sommige dieren er erg ziek van worden (acute endometritis). Indien meer dan 5 van uw dieren aan de nageboorte blijft staan, spreken we van een bedrijfsprobleem. U zult dan eens kritisch naar uw droogstand- en afkalfmanagement moeten kijken. Factoren die invloed hebben op afkomen van de nageboorte: 1) Rantsoen in de droogstand goede voeding in de droogstand voorkomt veel problemen aan het begin van de lactatie. Geef de dieren aan het begin van de droogstand onbeperkt, smakelijk ruwvoer met een lage energie dichtheid (800 vem/kg ds).

Spijsverteringsstelsel - paarden


Ze geven te weinig melk, zijn taai en lastig en ook het eiwit valt tegen, terwijl we hadden gedacht met Potter eiwit te kunnen verhogen. De lw van de 3 dieren gemiddeld is 101, daar kun je niet zoveel van zeggen, maar in de optelsom kunnen we wel zeggen dat Potter hier niet goed heeft gepast en voor ons een misser is geweest." Klaas Wolters in Winsum daarentegen is weer. "We melken 25 Potters en het zijn echte graaskoeien. Ik werk naar een systeem zoals in Ierland gebruikelijk is, op basis van grazen. Ik denk dat we dan voor een scherpe kostprijs kunnen melken. De potters hebben bij ons gemiddelde eiwit van.20 naar.45 in de zomerperiode gebracht." Weggelhorster Dirndel 35 (v. 1.96 .67  LW 114 Richard haytink over Prince we melken drie prince dochters.

Eiwit, lW, stefke1197 3de 13 403.43. Dagen 26 737.96.59 109, stefke1145 3de 11 711.07. Dagen 33 559.37.40 107, stefke1195 3de 11 585.78. Dagen 24 476.90.69 105 de op papier lage melksnelheid is omdat we met robot melken goed meetbaar, maar valt bij ons reuze mee. Wel kunnen wij het goede cijfer voor vruchtbaarheid van de Princen bevestigen.

Dit is bij ons namelijk extreem goed, ze laten goed en tijdig de tochtigheid zien en hebben gemiddeld 1,5 rietje nodig om drachtig te worden." Tonny en Wim Bos: "Blij verrast over Potter dochters" Tonny en Wim Bos uit zuidbroek melken 8 Potter dochters. "Twee potters staan op 85 lw, de andere 6 tussen kwijtraken 100 en 132. We hebben hele beste vaarzen van Potter, hij maakt grote smalle koeien in én keer stabiel, kleiner en breed en de productie is met 105 lw boven gemiddeld, waarbij een aantal met name scoort door hoge gehaltes, maar ook een aantal door een hoge melkproductie.". "We gebruiken al ruim 10 jaar veel veecom stieren en zijn hier erg tevreden over. Ook van de verschillende proefstieren melken we goede nakomelingen. Van paulus Potter melken we ook 3 dochters, maar deze vallen echter flink tegen.

23 Full, body liposuction and Bbl - istanbul, turkey

Gewoon lekker no nonsens koeien waar je weinig werk mee hebt. De productie als vaars is heel gewoon, net als de vaars zelf niet slecht te groot, lekker brutaal en makkelijk in omgang. Alle vaarzen van Prince zijn bij hun eerste droogstand met een seal droog gezet, 80 van de tweedekalfs naar de derde lactatie ook, maar dit kan ook niet anders met een gemiddeld celgetal van. Wat echt opvalt bij de Prince dochters is dat, hoe ouder ze worden, hoe meer ze uitzwaren en steeds beter gaan produceren. Momenteel geven er 5 Prince dochters boven de 50 liter per dag, vier 3de kalfs koeien en én 2de kalfs en dit kunnen ze eenvoudig aan. Hieronder een paar lijsten van de toppers. Koe, lactatie, kg melk, vet.

16 makkelijke manieren om meer vezels te eten - voeding

Dit terwijl de tussenkalftijd dalende is (nu voorspeld op 390 dagen) en ook het vervangingspercentage een dalende tendens vertoont, waardoor ondanks minder jongvee nog steeds selectie mogelijk. Al met al is op mijn bedrijf de keuze voor veecom Optimate een goede keuze geweest en ik zal er zeker mee doorgaan! Familie veldkamp-Westendorp, hoge hexel. "In het mpr jaar waren er gemiddeld 111 koeien aanwezig op ons bedrijf. Dit jaar hadden we een gedwongen afvoer van 13 dieren oftewel een gedwongen vervanging van. Daarnaast hebben we 19 dieren voor het leven kunnen verkopen, waaronder zelfs zeer courante 3de kalfs koeien. We melken veel Italianen, dochters van royalist, virzil Ford, silk en de meeste dieren van Prince. Op het bedrijf hebben wij 24 nakomelingen van hem, mooi verdeeld: 12 bij het jongvee en 12 melkkoeien ervaringen en we gebruiken hem nog steeds. Het zijn stuk voor stuk onopvallende dieren die doen wat ze moeten doen!

Aloys Wilmsen, kekerdom : "Met aaa als basis delen veecom en ik dezelfde hometrainer filosofie over veefokkerij. Het is dan ook niet vreemd dat Stefan en ik vaak eensgezind zijn over de te maken paringen. Het prettig om een sparringpartner te hebben die een onafhankelijk advies kan geven. We hebben vooraf overleg welke stieren we gaan inzetten. We hebben al jaren het zelfde fokdoel; niet te grote koeien die weinig arbeid vragen. Omdat Stefan vaak beter van de details van de vererving en de bloedvoering van de verschillende stieren op de hoogte is (en niet bang is een stier van de concurrent te noemen) en ik de koeien ken vult het elkaar goed aan. We doen dit nu al een aantal jaren en dat heeft tot gevolg dat de levensproductie bij afvoer tot ruim boven.000 kg is gestegen en dat al enkele jaren achter elkaar.

12 ways Apple cider Vinegar Benefits your health and Tips

Mts wieggers-Wolterink mariënvelde: "We werken al een heel aantal jaren met het veecom paringsteem, en het aaa. De resultaten zijn super. Vanaf het begin hebben we veel Italiaanse stieren gebruikt en dit bevalt ons goed. We kregen direct meer macht in de koeien en ze kunnen de hoge producties makkelijker aan. Dit blijkt wel voeding uit de lage vervangingspercentage van rond de 24 de laatste jaren en de daarbij horende lage veeartskosten van 0,6 cent. Ook over de hoge levensproducties zijn we goed te spreken. Zo hadden we in mpr-jaar 2013/2014 een levensproductie van.000 kg bij afvoer, dat resulteerde in de 5de plaats voor hoogste levensproducties bij afvoer bij vvb silvolde.".

Conditiescore koe
Rated 4/5 based on 667 reviews